Konsultacja scenariuszowa SWS

Konsultacja scenariuszowa

Zawiera się w 10 stronach uwag/wyjaśnień. Uwagi obejmują analizę struktury, historii, bohaterów i tematu. Wyjaśniają także co się sprawdza a co kuleje w scenariuszu i podpowiadają w jaki sposób go ulepszyć.
Konsultacja scenariuszowa i uwagi/wyjaśnienia w scenariuszu

Jak wyżej, z tym że uwagi/wyjaśnienia są wstawiane prosto do scenariusza. Uwagi mogą obejmować propozycje wniesienia poprawek do scen, które mogą być skrócone lub bardziej zwięzłe, dialogów, które mogą być jaśniejsze a także do bohaterów i historii.
Szczegółowa analiza scenariusza
Zawiera się w 10 stronach uwag/wyjaśnień dotyczących każdej strony scenariusza, włączając komentarze odnośnie logiki fabuły i graficzną analizę pracy.
Konsultacja scenariusza od jego najwcześniejszej wersji do momentu realizacji
Obejmuje konsultacje nt. synopsis’u i treatment’u.
Szczegółowa analiza, a także konsultacja na przestrzeni całego etapu pisania scenariusza aż do jego zatwierdzenia do produkcji.
Integracja scenariusza
Czasem producenci lub pisarze/scenarzyści chcąc połączyć swoje dwie różne koncepcje, próbują zamknąć w jednym scenariuszu najlepsze części obu propozycji. Niestety, to może prowadzić do braku spójności w ostatecznej wersji fabuły. Konsultacja ta obejmuje wycinanie i wstawianie konkretnych fragmentów scenariusza, a jeśli to konieczne, także jego restrukturyzację w celu zachowania obu konceptów.
Niektórzy pisarze/scenarzyści chcą skrócić swój scenariusz do określonej długości, jednak ciężko im zdecydować co powinno zostać obcięte a co pozostać nietknięte. Konsultacja zawiera się w skróceniu scenariusza i wskazówkach dotyczących tego co powinno zostać przepisane, dodane lub sparafrazowane.
Ocena scenariusza
Obejmuje przeczytanie scenariusza i recenzję na 1 stronę,  która skupi się na komercyjnej i artystycznej wartości scenariusza, jego słabych i silnych stronach i oceni perspektywy rozwijania go w przyszłości.
Spotkanie dla omówienia scenariusza
Wszystkie powyższe konsultacje mogą także obejmować spotkania w celu omówienia scenariusza „na żywo”.
Jak skonsultować scenariusz
Proszę napisać jaka konsultacja Państwa interesuje na adres prokma@onet.pl a następnie wysłać scenariusz.