Jak poszukiwać partnerów biznesowych w Polsce?

Jak poszukiwać partnerów biznesowych w Polsce? Jednym z najważniejszych elementów w działalności każdej firmy jest konieczność współpracy z partnerami biznesowymi. Eksperci z firmy PROKMA przeprowadzają pełną analizę wszystkich potrzeb i wymagań dla Państwa biznesu w zależności od potencjalnych partnerów i mogą zaproponować najbardziej korzystne rozwiązania dla obydwu stron. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie i uwzględniają specyfikę każdej firmy - w ten sposób możemy dla Państwa opracować model pozyskania potencjalnych partnerów biznesowych, który pozwoli Państwu zbudować właściwe relacje biznesowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi z Polski, w ramach którego mogą Państwo wyjść na rynek światowy i zwiększyć swoją sprzedaż. Świadczymy usługi włączając w to znajdywanie odpowiednich partnerów biznesowych na terenie Polski a także rejestrację stosunków handlowych w tym: wyszukiwanie i analizę optymalnego wyboru klientów, dystrybutorów, dostawców i jeśli to konieczne producentów, przygotowanie bazy potencjalnych relacji biznesowych dla Państwa obejmującej: klientów, dostawców, dystrybutorów itp. ; Wykonujemy niezbędne badania w określonych sektorach rynku towarów i usług, które są prowadzone poprzez uczestnictwo w naszych przedstawicieli w targach i wystawach branżowych oraz specjalistycznych konferencjach na terenie Polski na rzecz promocji i poszukiwania atrakcyjnych partnerów dla rozwoju stosunków handlowych, świadczymy usługi reprezentacji, organizację i przeprowadzenie niezbędnych negocjacji z potencjalnymi partnerami do nawiązania kontaktów biznesowych z Państwa firmą. Na kogo są orientowane nasze usługi? Na firmy zagraniczne, które poszukują potencjalnych i wiarygodnych klientów dla prowadzenia swoich interesów, na firmy, które są skoncentrowane na promowanie swoich towarów na rynku polskim, na firmy, które chcą wyjść za granicę poprzednich geograficznych ram na dodatkowe rynki zagraniczne, na przedsiębiorców, którzy poszukują dostawców na najbardziej korzystnych dla Państwa warunkach. Proces selekcji potencjalnych partnerów biznesowych można podzielić na trzy następujące etapy: Przygotowanie potencjalnie ukierunkowanych dla Państwa biznesu klientów i dostawców (bazy kontaktów) organizacji samego procesu wzajemnych relacji wraz z przeprowadzeniem negocjacji w wybranymi partnerami. Każdy z powyższych etapów pozwala naszym klientom kompletne informacje o odpowiadających jego działalności możliwościach na polskim rynku. Na pierwszym etapie możecie Państwo otrzymać pełny obraz o ilości potencjalnych kontrahentów i możecie w ten sposób ocenić potencjał rynku (uwzględniając ryzyka) Drugi etap pozyskania partnerów składa się z poszukiwania i organizacji rozmów biznesowych. W ten sposób klient otrzymuje informacje o organizacji relacji partnerskich z potencjalnymi klientami - wskazuje ich postawy i zachowania z zagranicznymi firmami, które mogą zaoferować im Państwa konkurenci, pracowników, warunki współpracy z klientami i dostawcami. Trzeci etap oferuje Państwu wiedzę, która będzie otrzymana od wyspecjalizowanej firmy doradczej w oparciu o doświadczenia, które zostały zgromadzone podczas prowadzenia negocjacji. Tak więc jakie korzyści osiągacie Państwo przy współpracy z nami: wzrost przychodów ze sprzedaży dla Waszej firmy, kosztem zaangażowania N – tej liczby nowych klientów z rozszerzeniem rynków zbytu; Wspieracie rozwój biznesu i podwyższacie jego autorytet poprzez działalność na rynkach zagranicznych; obniżacie ryzyko w podejmowaniu wszelkich niewłaściwych decyzji w sprawach działalności gospodarczej, wychodzicie na rynek z wcześniej od konkurencji przygotowanym planem, który będzie oparty na wiedzy i informacjach na temat konkurencji i jej produktach, możecie wybrać odpowiednie podejście do określonej grupy docelowej klientów, otworzyć nowe rynki zbytu dla towarów i usług. Uwzględniając wszystkie niezbędne wymagania dla Państwa firmy i Państwa indywidualne życzenia stworzymy dla Państwa firmy najlepiej dopasowane bazy klientów i dostawców, przygotujemy propozycję współpracy i poinformujemy o możliwościach współpracy z wybranymi partnerami, a także dostarczymy informacji o podmiotach prowadzących kampanie marketingowe skierowane na pozyskanie dogodnych partnerów w Polsce dla Państwa interesów. „Prokma" - firma która wykorzystuje nowoczesne techniki biznesowe może zagwarantować Państwu sukces w tworzeniu wymaganej współpracy z wybranymi przedsiębiorstwami na rynku Polski. Specjaliści firmy „PROKMA” zgromadzili niezbędne doświadczenia w prowadzeniu i wszechstronnym rozwoju firmy, które chcemy przedstawić Państwu przy wchodzeniu na polski rynek. Nasza firma posiada niezbędną dla Państwa kompetencję dla prowadzeniu dowolnego biznesu w danym państwie, i w związku z tym znamy określone specyfiki kulturowo – biznesowe i preferencje potencjalnych partnerów w Polsce.