Pośrednictwo wizowe

Pomimo tego, że w ostatnim czasie coraz więcej krajów otwiera przed nami swoje granice, wciąż istnieją państwa, w celu odwiedzenia których wymagane jest spełnienie dodatkowych formalności. Niezbędna wtedy okazuje się wiza. Jest to dokument wydawany przez placówki dyplomatyczne pozwalający na przekroczenie granicy bądź pobyt na terenie danego kraju przez przez określony czas.
Spośród wielu rodzajów wiz najważniejsze to:
 

  • wiza tranzytowa – uprawnia do przejazdu przez dany kraj do kraju docelowego.
  • wiza turystyczna – upoważnia do przebywania w danym kraju przez określony czas jednak wyłącznie w charakterze turysty.
  • wiza biznesowa – uprawnia do prowadzenia działalności biznesowej, z wykluczenem podjęcia stałej pracy zarobkowej.
  • wiza pracownicza – upoważnia do podjęcia pracy zarobkowej.

 
Zdając sobie sprawę, jak trudny i czasochłonny może być proces starania się o wizę, nasza firma oferuje usługi w zakresie pośrednictwa wizowego. Zapewniamy załatwienie wszystkich potrzebnych formalności, pomoc w uzyskaniu wszelkiej informacji nt. danej kraju a także dodatkowe usługi związane z odbyciem przyjemnej i bezpiecznej podróży.